Fonema
Læseøvelser, det fonematiske princip, DU1.
Tegn og lyd
Før-læse træning. Kursisten gætter et givet ords 2 eller 3 første bogstaver. Ordbogsafsnit, substantiver og verber. Vokalspil. DU 1
Fjern-uv
Grammatiske øvelser, læseøvelser, modultesttræning. DU2 og DU3
Send mail til Webmaster